Organizare interna

Documentele, normele reprezentand ansamblul de dispozitii prin care se reglementeaza scopul, structura si modul de functionare ale societatii A.D.P.B. S.A., sunt:


             Act Constitutiv actualizat la data de 28.02.2019                                                                                                                                 Vizualizare


            Organigrama                                                                                                                                                                                           Vizualizare


            Cod de Etica                                                                                                                                                                                            Vizualizare


            Regulament Intern                                                                                                                                                                                  Vizualizare


            Regulament de Organizare si Functionare                                                                                                                                           Vizualizare