Buget

A.D.P.B. S.A.  are ca principal obiectiv optimizarea activitatii financiare astfel incat bilantul anual sa fie unul profitabil, astfel, cheltuielile cu investitiile si cheltuielile de personal sunt orientate catre performanta si maxime beneficii.

Investitiile sunt fundamentate pe principii vizand imbunatatirea activitatii de amenajare si intretinere a spatiilor verzi atat sub aspect cantitativ cat si sub aspect calitativ prin cresterea dotarii tehnice a societatii. Inventarierea anuala a tuturor elementelor patrimoniale se efectueaza in conformitate cu OMFP 2861/2009, privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv.

 


                Buget  2017                                                                                                                                                                                               Vizualizare


                Bilant 2015                                                                                                                                                                                                 Vizualizare


                Bilant 2016                                                                                                                                                                                                 Vizualizare


                Bilant 2017                                                                                                                                                                                                 Vizualizare


                Proiect plan de investitii si reparatii 2017                                                                                                                                               Vizualizare


                Raport auditor independent 2017                                                                                                                                                            Vizualizare


                Raport C.A. 2017                                                                                                                                                                                       Vizualizare


                Raport comisie cenzori 2017                                                                                                                                                                   Vizualizare


 

  • No categories