Buget

A.D.P.B. S.A.  are ca principal obiectiv optimizarea activitatii financiare astfel incat bilantul anual sa fie unul profitabil, astfel, cheltuielile cu investitiile si cheltuielile de personal sunt orientate catre performanta si maxime beneficii.

Investitiile sunt fundamentate pe principii vizand imbunatatirea activitatii de amenajare si intretinere a spatiilor verzi atat sub aspect cantitativ cat si sub aspect calitativ prin cresterea dotarii tehnice a societatii. Inventarierea anuala a tuturor elementelor patrimoniale se efectueaza in conformitate cu OMFP 2861/2009, privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv.


               Buget  2018                                                                                                                                                                                                   Vizualizare

               Buget  2019                                                                                                                                                                                                   Vizualizare

               Buget  2020                                                                                                                                                                                                   Vizualizare