DESPRE NOI

In anul 1950, a luat fiinta si a functionat pe actual amplasament ADPB sector 3, ca o formatie a Administratiei  Parcurilor si Gradinilor Publice pana in jurul anului 1969. In urma reorganizarii teritoriale, incepand cu anul 1969 acesta structura a trecut in administrarea Primariei fostului sector 4, anterior reconfigurarii teritoriale a orasului Bucuresti. In anul 1974 s-a infiintat Administratia Domeniului Public Sector 4, care ulterior, in urma reorganizarii teritoriale a sectoarelor capitalei, a devenit Administratia Domeniului Public Sector 3.

In anul 1996, in conformitate cu HCGMB nr. 127/13.08.1996, s-a stabilit in sarcina Consiliilor Locale ale Sectoarelor Municipiului Bucuresti numirea, eliberarea conducatorilor institutiilor publice de interes local conform anexei la aceasta, in care figura si Administrarea Domeniului Public, in cazul Primariei Sector 3. Ulterior, prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 58/22.04.1997 au fost imputernicite Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 sa hotarasca infiintarea de societati comerciale prin transformarea ADP-urilor aflate in subordinea lor

Astfel, in 25.09.1997, Consiliul Local al Sectorului 3 a adoptat Hotararea nr. 30 prin care se aproba infiintarea in conditiile legii a societatii comerciale S.C. ADP S.R.L. Bucuresti si se stabileste sediul social in Muncipiul Bucuresti, Calea Vitan 154, Sector 3. In continuare, conform HCLS3 nr. 26/15.07.1998 s-a aprobat transformarea ADP Sector 3 in societate pe actiuni ADPB S.A.

Astfel, societatea noastra, Administrarea Domeniului Public Bucuresti (prescurtat A.D.P.B.) S.A., s-a infiintat si functioneaza in structura actuala, ca societate pe actiuni, incepand cu luna iulie 1998, in temeiul Legii 31/1990 – privind societatiile comerciale, respectand totodata, in prezent, si dispozitiile Ordonantei de urgenta nr. 109/2011 – privind guvernata corporativa al intreprinderilor publice.

Obiectul pricipal de activitate al societatii noastre este cod CAEN rev. 2: 8130 – Activitati de intretinere peisagistica, societatea dispunand de o gama de utilaje foarte variata, personal calificat si instruit pentru  amenajare si intretinere spatii verzi, producerea si comercializarea de seminte si material dendrofloricol, confectii metalice si mobilier urban, prestari servicii cu utilaje si mijloace de transport din dotare. De asemnea, adugam faptul ca societatea noastra dispune de pepiniera proprie desfasurata mai multe hectare, avand la dispozitie pentru lucrarile de intretinere si amenajare peisagistica realizate arbori din diverse specii si de diferite dimensiuni.

ADPB S.A. este o societate comerciala consacrata in domeniul principal de activitate, respectiv activitati de intretinere peisagistica, cu vechime si experienta consistente privind operatiuni de amenajare/reamenajare si intretinere a spatiilor verzi, pentru beneficiari atat publici, cat si clienti privati.

Dintre activitatile curente desfasurate de societatea noastra mentionam:

  • realizează amenajari/reamenajari peisagistice si activitati specifice de intretinere,
  • executa lucrari de plantare si intretinere a materialului dendrofloricol;
  • executa lucrari de udare si insamantare a spatiilor verzi;
  • monteaza mobilier urban si alte dotari pentru spatiile amenajate.

Societatea noastra dispune totodata de o serie de imobile si spatii disponibile pentru inchiriere, putand  asigura atat spatii administrative, de depozitare precum si de birouri.

A.D.P.B. S.A., atat prin natura activitatii cat si la nivel de politica manageriala asumata, are un rol activ in viata comunitatii din care face parte preocupandu-se constant de imbunatatirea calitatii vietii cetatenilor prin intretinerea si amenajarea de spatii verzi, spatii de joaca si de recreere, asigurand plantarea anual a sute de arbori sau chiar mii.

A.D.P.B. S.A. este certificata conform standardelor ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 si OHSAS 18001:2007, functionand pe baza unui Sistem de Management Integrat Calitate, Mediu, Sanatate si Securitate Ocupationala.

Certificatele eliberate de catre organismul de certificare SRAC si Politica integrata de calitate, mediu, SSM pot fi accesate aici:

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

Politica integrata 2018