• Structura actionariatului societatii A.D.P.B. S.A este urmatoarea:

  Nume actionar                      Aport la capitalul social
  Consiliul local al Primariei Sector 3 Bucuresti96,653 %
  Rosal Grup S.A.3,3293 %
  Lupescu Paul 0,0142 %
  Sofronea Eugeniu0,0035 %

 

 • Consiliul de administratie al A.D.P.B. S.A este constituit din :

Functie                             Nume
Membru C.A.Gheorghe AMZAR
Presedinte C.A.Mihai NITU
Membru C.A. / Director GeneralFlorentin CORBULEANU
Membru C.A.Alexandru - Razvan BUNESCU