Informatii Financiare

S.C. A.D.P.B. S.A.  Sector 3 este o societate pe actiuni in care pricipalul actionar este Consiliul Local sectorului 3 cu cca 96% aport in actiuni si alti investitori privati care detin cca 4%. Activitatea financiara se desfasoara conform legislatiei in vigoare iar contractele privind serviciile se incheie sub incidenta regulilor economiei de piata. Astfel, cheltuielile cu investitiile si de personal sunt orientate catre performanta si maxime beneficii. De asemenea, conducerea ADPB S3 are ca pricipal obiectiv optimizarea activitatii financiatre astfel incat bilantul anual sa fie unul profitabil.

Investitiile sunt fundamentate pe principii vizand imbunatatirea activitatii de amenajare si intretinere a spatiilor verzi atat sub ascpect cantitativ cat si sub aspect calitativ prin cresterea dotarii tehnice a societatii. Inventarierea anuala a tuturor elementelor patrimoniale se efectueaza in conformitate cu OMFP 2861/2009 privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv.

In acest sens ADPB SA  publica spre transparenta urmatoarele Bilanturi Contabile:

Bilant 2010

Bilant 2011

Bilant 2012

Bilant 2013

Bilant 2014

Bilant 2015